ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
 • 부산 봉래산, 흰여울길
  산 행 이 야 기 2020. 9. 19. 10:28

  1코스...절영초등학교-손봉-자봉-봉래산-복천사-절영해안산책로

  하단역에서 1호선타고 17분, 남포역에서하차하여서 71,508번타고 15분가서

  절영복지회관하차하여서 절영초등학교로가서 산행시작

  복천사로 내려와서 절영해안로 흰여울길로~~~

  가보고 싶은 길을 걸을수 있다는건 아직 살아있다는 것이다

  혼자여도 참 좋은 시간 이런 시간이 오래 내게 머물수 있으면 좋겠다

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  '산 행 이 야 기' 카테고리의 다른 글

  적석산  (0) 2020.10.04
  김해 분성산  (0) 2020.09.21
  곡성 동악산  (0) 2020.08.03
  구미 금오산  (0) 2020.07.13
  한신계곡  (0) 2020.07.07

  댓글 0

Designed by Tistory.